• Hotline: 0814363939 | Email: hotelmuonglo@gmail.com
Time: h : m : s

 - Muong Lo Hotel - Khách sạn Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái

Liên hệ nhận Báo giá
Câu nói đã trở thành quen thuộc như: “Muốn ăn gạo trắng, nước trong. Vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò”. Văn hóa ẩm thực của người Thái Mường Lò không quá cầu kỳ, kiểu cách nhưng mang đậm bản sắc tộc người.
Với người Thái Mường Lò, việc chế biến các món ăn được đánh giá như một hoạt động nghệ thuật.
Cùng với sự phát triển của du lịch, đã rất nhiều người biết đến văn hóa Thái và ẩm thực Mường Lò.